ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασίλης Παπανικολάου

 

Τεχνικός – Χορδιστής Πιάνων
BSc Music Technology – Piano Technology

+30-694-459-4149
info@pianotuning.gr