ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΟΡΔΙΣΜΑ

Ρύθμιση των συχνοτήτων σύμφωνα με τους κανόνες της Ακουστικής και της Μουσικής.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τμημάτων και επαναφορά της σωστής λειτουργίας του πιάνου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ρύθμιση των μηχανικών τμημάτων του πιάνου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ολική αναδόμηση της λειτουργίας του πιάνου με αλλαγή ανταλλακτικών ή και με επανασχεδιασμό τμημάτων και λειτουργιών του.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΙΑΣ

Μεταβολή του ηχητικού “χαρακτήρα” του πιάνου σύμφωνα με την αισθητική του πιανίστα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Επαγγελματικός καθαραρισμός πιάνου.